مهندس نابغه
آموزشگاه تعمیرات لوازم خانگی
2 دوره آموزشی
8000 دانشجو
1 استاد حرفه ای
80 ساعت آموزش
جدیدترین دوره های آموزشی
the latest training courses
مشاهده بیشتر
مدرس آموزش
افشین نصیریان
مدت زمان آموزش
1 ساعت
نوع تدریس
آنلاین
پشتیبانی دوره
مادام العمر
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
+8000
دانشجو
مدرس آموزش
افشین نصیریان
مدت زمان آموزش
+70 ساعت
نوع تدریس
آنلاین
پشتیبانی دوره
مادام العمر
14,000,000 تومان
آموزش
جــدید
7240
دانشجو