مهندس نابغه
آموزشگاه تعمیرات لوازم خانگی
3 دوره آموزشی
8000 دانشجو
1 استاد حرفه ای
80 ساعت آموزش
جدیدترین دوره های آموزشی
دوره های اصلی
مشاهده بیشتر
مدرس آموزش
افشین نصیریان
مدت زمان آموزش
35 ساعت
نوع تدریس
فایل ویدیویی
پشتیبانی دوره
مادام العمر
3,940,000
50%
1,970,000 تومان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
مدرس آموزش
افشین نصیریان
مدت زمان آموزش
1 ساعت
نوع تدریس
فایل ویدیویی
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
+8000
دانشجو
مدرس آموزش
افشین نصیریان
مدت زمان آموزش
+80 ساعت
نوع تدریس
غیر حضوری
پشتیبانی دوره
مادام العمر
14,000,000 تومان
آموزش
جــدید
7240
دانشجو

- بروزترین مطالب روز -

مطالب و اخبار های جدید حوزه اینترنت

You cannot copy content of this page