تیم مهندس نابغه فعالیتش را در سال 92 در حوزه تعمیرات لوازم خانگی شروع کرد و پس از فعالیت ها و پیشرفت های مستمر در این حوزه و گسترش شعبات خود را مسئول دانست تا اطلاعات ، مهارت و تجربیاتی که باعث پیشرفتش شد را به علاقه مندان منتقل کند در راستای این هدف در سال 98 آکادمی مهندس نابغه تاسیس شد که در این سال ها بیش از 3 هزار کارآموز به صاحب کسب و کار شخصی شدند و بسیاری از این دانش پذیران امروز نماینده مهندس نابغه در شهر خود هستند.